Đang xử lý...


Dotnetbar giúp bạn tạo nên một giao diện người dùng bắt mắt , hiệu ứng đẹp , cùng nhưng control được thiết kế sao cho tính tiện dụng đạt cao nhất , video này hướng dẫn bạn cách sử dụng về nó
Thông tin bài giảng
Mã nguồn và tài liệu
Tên tài liệu Loại file Dung lượng
WindowsFormsApplication9.rar 0.8 MB
WindowsFormsApplication9.rar 0.8 MB
Video hướng dẫn: Hướng dẫn sử dụng các control Dotnetbar để tạo form giống Office 2007
Bài giảng cùng chủ đề
603 C# Beginners Tutorial - 14 - Do and Do While

602 C# Beginners Tutorial - 13 - For and Foreach Loop

595 C# Beginners Tutorial - 12 - Lists

594 C# Beginners Tutorial - 11 - Arrays

593 C# Beginners Tutorial - 10 - Mathematical Operators

592 C# Beginners Tutorial - 9 - Switch Statements

586 C# Beginners Tutorial - 8 - If Statements pt 3

585 C# Beginners Tutorial - 7 - More on If Statements

584 C# Beginners Tutorial - 6 - If Statements

583 C# Beginners Tutorial - 5 - Changing Properties With Code

582 C# Beginners Tutorial - 4 - Variables

581 C# Beginners Tutorial - 3 - Showing MessageBoxes

580 C# Beginners Tutorial - 2 - Changing Forms Properties

579 C# Beginners Tutorial - 1 - Introduction and Installing C# 2010

576 Creating Reports in C# - Part 2 of 2

575 Creating Reports in C# - Part 1 of 2

375 Kỹ thuật truyền dữ liệu giữa các Form

Một vấn đề rất hay gặp đó là việc truyền dữ liệu giữa các Form, các bạn mới nghiên cứu về .NET thường...

354 Chạy các store procedure trên SQL Server thông qua webservice P2

Một chương trình demo gọi store lấy danh sách bệnh nhân và insert bệnh nhân vào database thông...

353 Chạy các store procedure trên SQL Server thông qua webservice P1

Một chương trình demo gọi store lấy danh sách bệnh nhân và insert bệnh nhân vào database thông...

269 Demo ứng dụng với mô hình 3 layer P2- Quan hệ nhiều bảng

263 Chương 6 Các Lỗi và Ngoại Lệ

Trong chương 6 này sẽ cho chúng ta có những kiến thức vè lỗi và ngoại lệ trong DotNet. Và sử dụng Try,...

253 Demo ứng dụng với mô hình 3 layer P2-2

Ở video này chúng ta tiết tục sẽ cùng làm một ứng dụng áp dụng mô hình 3 tier trên cơ sở dữ liệu quan...

252 Demo ứng dụng với mô hình 3 layer P2-1

Ở video này chúng ta sẽ cùng làm một ứng dụng áp dụng mô hình 3 tier trên cơ sở dữ liệu quan hệ trên...

247 Demo ứng dụng với mô hình 3 layer P1

Đối với những nhà phất triển phần mềm thì dường như ai cũng biết và sử dụng mô hình 3 lớp vào ứng dụng...

221 Hướng dẫn sử dụng các control login của ASP.NET

Bạn làm trang web và muốn sử dụng các control login, changepassword, create user... của ASP.NET. Video...

168 Chuong 2 Demo chương trình Calculator với ngôn ngữ CSharp P2

Ở Video demo chương trình Calculator phần 1, chúng ta đã hoàn tất việc thiết kế giao diện cho chương...

166 Chuong 2 Demo chương trình Calculator với ngôn ngữ CSharp P1

Trong video này chúng ta sẽ thiết kế giao diện cho chương trình calculator. Qua đó, chúng ta sẽ làm quen...

139 Chương 2 (P5)Tạo ứng dụng đầu tiên với ngôn ngữ C#

Video thứ hai này giúp các bạn chạy ứng dụng Hello World đầu tiên bằng ngôn ngữ C# với loại ứng dụng...

138 Chương 2 (P4) Cấu hình môi trường Visual Studio 2008

Đây là video đầu tiên trong loạt bài hướng dẫn học Visual C# trong bộ giáo trình Visual Stuidio 2008...

Nội dung bài giảng
Dotnetbar giúp bạn tạo nên một giao diện người dùng bắt mắt , hiệu ứng đẹp , cùng nhưng control được thiết kế sao cho tính tiện dụng đạt cao nhất , video này hướng dẫn bạn cách sử dụng về nó
Thảo luận bài viết
Gửi phản hồi Đăng ký theo dõi
huamanhtuyen. Cách đây . Có 0 phản hồi. Phản Hồi. Báo xấu
alvata
bán mã nguồn đốt nét ba phiên bản 11.1 - liên hệ không chín ba sáu, ba chín bốn, bốn không năm
Mức độ:
Click để đóng
CiOne ®2011
Đang tải dữ liệu