Đang xử lý...


Một vấn đề rất hay gặp đó là việc truyền dữ liệu giữa các Form, các bạn mới nghiên cứu về .NET thường gặp khó khăn khi làm việc này, có nhiều cách để thực hiện tuy nhiên sử dụng biến Static hoặc Delegate và Event là những cách hay được sử dụng. Tuy nhiên dùng Delegate và Event là cách phổ biến nhất và cũng đòi hỏi những kiến thức nhất định về Delegate và Event.
Thông tin bài giảng
Mã nguồn và tài liệu
Tên tài liệu Loại file Dung lượng
DelegateExm.rar 0.03 MB
DelegateExm.rar 0.03 MB
Video hướng dẫn: Kỹ thuật truyền dữ liệu giữa các Form
Bài giảng cùng chủ đề
603 C# Beginners Tutorial - 14 - Do and Do While

602 C# Beginners Tutorial - 13 - For and Foreach Loop

595 C# Beginners Tutorial - 12 - Lists

594 C# Beginners Tutorial - 11 - Arrays

593 C# Beginners Tutorial - 10 - Mathematical Operators

592 C# Beginners Tutorial - 9 - Switch Statements

586 C# Beginners Tutorial - 8 - If Statements pt 3

585 C# Beginners Tutorial - 7 - More on If Statements

584 C# Beginners Tutorial - 6 - If Statements

583 C# Beginners Tutorial - 5 - Changing Properties With Code

582 C# Beginners Tutorial - 4 - Variables

581 C# Beginners Tutorial - 3 - Showing MessageBoxes

580 C# Beginners Tutorial - 2 - Changing Forms Properties

579 C# Beginners Tutorial - 1 - Introduction and Installing C# 2010

576 Creating Reports in C# - Part 2 of 2

575 Creating Reports in C# - Part 1 of 2

373 Hướng dẫn sử dụng các control Dotnetbar để tạo form giống Office 2007

Dotnetbar giúp bạn tạo nên một giao diện người dùng bắt mắt , hiệu ứng đẹp , cùng nhưng control được...

354 Chạy các store procedure trên SQL Server thông qua webservice P2

Một chương trình demo gọi store lấy danh sách bệnh nhân và insert bệnh nhân vào database thông...

353 Chạy các store procedure trên SQL Server thông qua webservice P1

Một chương trình demo gọi store lấy danh sách bệnh nhân và insert bệnh nhân vào database thông...

269 Demo ứng dụng với mô hình 3 layer P2- Quan hệ nhiều bảng

263 Chương 6 Các Lỗi và Ngoại Lệ

Trong chương 6 này sẽ cho chúng ta có những kiến thức vè lỗi và ngoại lệ trong DotNet. Và sử dụng Try,...

253 Demo ứng dụng với mô hình 3 layer P2-2

Ở video này chúng ta tiết tục sẽ cùng làm một ứng dụng áp dụng mô hình 3 tier trên cơ sở dữ liệu quan...

252 Demo ứng dụng với mô hình 3 layer P2-1

Ở video này chúng ta sẽ cùng làm một ứng dụng áp dụng mô hình 3 tier trên cơ sở dữ liệu quan hệ trên...

247 Demo ứng dụng với mô hình 3 layer P1

Đối với những nhà phất triển phần mềm thì dường như ai cũng biết và sử dụng mô hình 3 lớp vào ứng dụng...

221 Hướng dẫn sử dụng các control login của ASP.NET

Bạn làm trang web và muốn sử dụng các control login, changepassword, create user... của ASP.NET. Video...

168 Chuong 2 Demo chương trình Calculator với ngôn ngữ CSharp P2

Ở Video demo chương trình Calculator phần 1, chúng ta đã hoàn tất việc thiết kế giao diện cho chương...

166 Chuong 2 Demo chương trình Calculator với ngôn ngữ CSharp P1

Trong video này chúng ta sẽ thiết kế giao diện cho chương trình calculator. Qua đó, chúng ta sẽ làm quen...

139 Chương 2 (P5)Tạo ứng dụng đầu tiên với ngôn ngữ C#

Video thứ hai này giúp các bạn chạy ứng dụng Hello World đầu tiên bằng ngôn ngữ C# với loại ứng dụng...

138 Chương 2 (P4) Cấu hình môi trường Visual Studio 2008

Đây là video đầu tiên trong loạt bài hướng dẫn học Visual C# trong bộ giáo trình Visual Stuidio 2008...

Liên kết tham khảo
Thảo luận bài viết
Gửi phản hồi Đăng ký theo dõi
guardianangelv2t. Cách đây . Có 0 phản hồi. Phản Hồi. Báo xấu
alvata
Anh ơi cho em hỏi một chút. Trường hợp mình muốn truyền ngược lại thì làm thế nào vậy anh?
Tức là:
Em có 1 form1, trên form1 có các textbox để nhập số liệu vào và 1 button để thực hiện chức năng tính toán nghiệp vụ của chương trình. Sau khi tính toán ta thu được kết quả gồm các mảng giá trị gồm có 50 phần tử
Trên form1 sẽ có các nút gọi ra hai form: form2 và form3
-Form2 sẽ có các label để nhận dữ liệu từ các textbox của form1 và 1 Datagridview để hiển thị kết quả là các mảng giá tri
-Form3 sẽ vẽ đồ thị từ các mảng giá trị mà form1 truyền cho
-form2 và form3 được gọi từ các mnItem trên form1
Bây giờ em muốn truyền dữ liệu gồm các mảng giá trị tính toán được và các giá trị nhập trên các textbox của form1 sang form2 và form3 thì dùng delegate như thế nào vậy anh? Em làm nhưng ko được
Mong anh giải đáp giúp em.
Em xin cảm ơn!
Mức độ:
Click để đóng
CiOne ®2011
Đang tải dữ liệu