Đang xử lý...


Bạn có một danh sách khách hàng và có một mẫu thư mời. Bạn có thể sử dụng chức năng Mail Merge để soạn ra một loạt các thư tự động cho tất cả các khách hàng trong danh sách của bạn.
Thông tin bài giảng
Video hướng dẫn: Sử dụng chức năng trộn thư trong Microsoft Office Word
Bài giảng cùng chủ đề
16 Tạo mục lục tự động trong Microsoft Office Word

Khi tạo một văn bản dài thì việc tạo một mục lục là một việc hết sức quan trọng, tạo cho tài liệu của...

21 Sao chép định dạng của đoạn văn bằng Format Painter

Khi có nhiều đoạn văn bản có cùng định dạng thì việc sử dụng Format Painter sẽ tiết kiệm rất nhiều thời...

Thảo luận bài viết
Gửi phản hồi Đăng ký theo dõi

Chưa có thảo luận nào cho bài giảng này. Hãy thảo luận bằng cách chọn "Gửi phản hồi"

Mức độ:
Click để đóng
CiOne ®2011
Đang tải dữ liệu